måndag 29 februari 2016

På torsdag får vi besök av...

Vi på bygg- och miljökontoret har nu påbörjat vår tillsyn med inriktning på kemikalier i förskolorna. 

Kemikalier i våra vardagsprodukter har uppmärksammats mycket på sistone och många har blivit mer medvetna om vad vi har för kemikalier omkring oss, till exempel i leksaker eller möbler. Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har därför påbörjat ett projekt där syftet är att öka kunskapen och medvetenheten hos bland annat förskolans personal, så att de kan arbeta med dessa frågor i vardagen.

För att göra detta kommer kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer att göra ett besök på alla förskolor i Norrköpings kommun. Tillsammans med personalen ser man över förskolemiljön ur ett kemikalieperspektiv.
Hur går det till?
En miljö- och hälsoskyddsinspektör träffar förskolechefen och en representant från personalen.
Först går de tillsammans igenom vilka rutiner förskolan har. Sedan går de runt på förskolan och tittar tillsammans på till exempel leksaker och annat som barnen använder sig av.
När får mitt barns förskola besök?
Tillsynsbesöken i förskolorna inleds i februari 2016.
Alla förskolor får inte besök i år eftersom förskolorna är uppdelade i olika intervall.
De förskolor som inte får besök i år kommer att få besök inom de närmaste åren.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Lizette Eriksson miljö- och hälsoskyddsinspektör, på telefon 011-15 39 31 eller Veronica Cederlund, hälsoskyddschef, på telefon 011-15 63 82. Du kan också läsa mer på norrkoping.se/tillsynsbesok
Information

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar