tisdag 19 april 2016

Känner ni till Babblarna?

 Ett av våra verktyg som vi använder när vi jobbar med barns språkutveckling

Babblarna är väl genomtänkt språkträning.
Inte bara för att de faktiskt hjälper till i språkutvecklingen,
utan för att de gör det utan att man tänker på det.
I leken med Babba, Bibbi,Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo
Babblarnas namn och deras speciella sätt att prata,så utvecklas språket.
Den pedagogiska plattformen är Karlstadmodellen och språkträningen riktar sig till barn i tidig språkutveckling.

Babblarna pratar sitt eget språk som helt bygger på ljudet i deras namn. Genom att lyssna på Babblarnas sånger, när de pratar och genom att härma deras sätt att prata tränas effektivt förmågan att använda betoningar och melodi i språket.
Med hjälp av Babblarna övar vi tillsammans på samspel och möjligheterna till språkutvecklande lekar är oändliga.
Genom att använd vår fantasi och anpassa leken så att den blir precis lagom svår för alla barn.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar