tisdag 15 november 2016

Du kommer väl ihåg

Förskolan och hemmet i samarbete för barns bästa


Stephan Andersson, barn och elevombud i Norrköping (fd rektor på Diamanten) kommer och föreläser och samtalar med oss om fostran, barns delaktighet mm.

Vi är på Diamanten (plan 4)  tisdagen den 15 november kl.18.00- ca19.30

Inbjudna är alla föräldrar och personal på Önskeringen och Diamantens förskolor.

Jag är tacksam om du meddelar personalen på din avdelning hur många som kommer. Säg till om du behöver tolk.

                                                                 
Varmt välkommen
                                                                 
Anita Gustafsson, förskolechef


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar