måndag 27 mars 2017

Dansande Vargar...

Vargens barn tycker om att dansa och röra sig till musik. Vi har dansat till olika sorters musik, såsom Bergakungens sal,lugn, svävande musik, snabba rytmer,poppiga låtar och vacker instrumental musik.

För att ge barnen möjlighet att uttrycka och känna musiken på ett olika sätt, har vi dansat med skira tygstycken, trummor och även målat till Bergakungens sal!!! - Härligt !!!

Lpfö- Förskolan ska sträva efter att varje barn...
- utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,-What does the fox say...!!

- Dansa dansa dansa...med hela kroppen !!!


- Trollet !
- Oj, fort fort...!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar