torsdag 29 mars 2018

Förskolan och hemmet i samarbete för barns bästa

Stort tack till Stephan Andersson, barn och elevombud i Norrköping,  

som var och föreläste för vårdnadshavare och pedagoger  från Diamanten  och Önskeringen på Önskeringens förskola, om fostran och barns delaktig.
Han pratade om vikten av att alla ska känna sig trygga i skolan - det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Skolan och förskolan har en skyldighet att se till att ingen ska blir utsatt för kränkningar, trakasserier eller mobbning. Om det händer har man rätt att få hjälp.
Om du som elev, ditt barn eller någon annan har utsatts för kränkande behandling ska du kontakta den som är ansvarig för verksamheten, till exempel rektor eller förskolechef.
Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till BeoN, Barn- och
elevombudet i Norrköpings kommun:
Stephan Andersson
Telefon: 011 15 60 66
E-post: stephan.andersson@norrkoping.se
Barn och elevombudet finns också på facebook; https://sv-se.facebook.com/BeoNorrk/, eller sök på @BeoNorrk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar